Når og hvor kan du gifte deg?

Vielser gjennomføres vanligvis innenfor normal arbeidstid (mandag til fredag 08.00 - 16.00), samt siste lørdag i måneden, i formannskapssalen i kommunehuset. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.11.2017

Vil du gifte deg et annet sted eller på et annet tidspunk?

Dersom du ønsker det, vil vi forsøke å tilrettelegge for at vielser kan finne sted på andre dager og andre steder enn nevnt ovenfor. I hvilken grad kommunen kan tilby denne typen seremonier vil avhenge av hvor stor etterspørselen er, og om det er vigslere tilgjengelig for å gjennomføre seremonien.

I slike tilfeller vil det kunne påløpe kostnader ved vielsen som paret selv må dekke.

Vi kan ikke garantere at kommunen kan tilby vigsler på lørdager i juli.

Kommunen tilbyr ikke vielser utenfor kommunegrensen.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart