Hvordan gjennomføres seremonien?

En vielse er en høytidelig seremoni og en stor begivenhet. Vi forsøker derfor å tilpasse denne til deres ønsker, innenfor rimelighetens grenser. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.11.2017

Hvem utfører seremonien?

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet gjennom loven, i tillegg har kommunestyret i Re besluttet at rådmann Trond Wifstad har vigselsmyndighet her i Re. Vanligvis vil det være ordfører som gjennomfører vigsel, så fremt han er tilgjengelig og brudefolket ikke har noen innvendinger mot dette.


Oppmøte og parkering

Vielsen gjennomføres i formannskapssalen i 4. etg. i kommunehuset (Regata 2), med mindre annet er spesielt avtalt. Du kan parkere rett utenfor kommunehuset, parkeringen her er gratis. Møt opp i god tid, minst 15 minutter før vielsen.


Legitimasjon

Vis legitimasjon i servicetorget og gå opp i 4. etg. der vielsen vil finne sted. Gå igjennom eventuelle tilpasninger som er avtalt om seremonien med vigsler.


Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. 


Selve seremonien

Seremonien varer vanligvis i 10-15 minutter. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding. 

Det er anledning til å utveksle ringer dersom dere ønsker det. Gi i så fall beskjed om dette i forkant av seremonien.


Kulturelle innslag

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk, e.l. Dersom dere ønsker slike innslag, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd slik at vi ev. kan sette av noe ekstra tid til dette og at gjennomføringen blir som planlagt. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Maksimal tid for vielse er satt til 25 minutter, da det kan være andre par som venter på å gifte seg.


Språk

Vielsen kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Dersom en eller flere i paret ikke forstår verken norsk eller engelsk må dere selv ta med en kvalifisert tolk. Dere må selv dekke utgifter til tolk.


Vigselsattest

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart