Vann

Re kommunes vannforsyning dekkes delvis fra Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) og delvis fra egne grunnvannsbrønner.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.03.2019

All vannforsyning er godkjent i henhold til gjeldene regelverk og vannprøver tas kontinuerlig.
 

Kommunal vannforsyning

Vannforsyningen fra Vestfold Interkommunale Vannverk, som dekker Våleområdet, Revetalområdet og Undrumsdal, kommer fra Eikeren. Det er også vannforbindelse til Farrisvannet, så vi har en sikker og fleksibel vannforsyning med god kvalitet.

Kommunen jobber fortløpende med utbygging av vannforbindelser og utvidelse av det interkommunale nett. Dette for å få den beste og mest hensiktsmessige vannforsyning til kommunens innbyggere.


Tilkobling til kommunal vannforsyning

Det må søkes kommunen ved tilkobling til kommunalt vann (og eventuelt avløp).


Vanningsrestriksjoner

Fra slutten av mai til slutten av august innføres vanligvis vanningsrestriksjoner for alle med kommunalt vann.


Hva koster det?

Pris for kommunalt vann finner du i prisliste for kommuale avgifter og gebyrer.


Varsling om endringer i kommunal vannforsyning

Vi informerer via internett og på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket blir vesentlig endret
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Klikk her for å lese mer om  varlsing via SMS og telefon.


Privat vannforsyning (brønnvann)

Ca 50 % av innbyggerne i Re kommune (som ikke et tilknyttet kommunalt vann), får drikkevannet sitt fra egne private borebrønner. Det er ett stort antall i forhold til resten av Vestfold kommunene. Re ligger i ett område med gode grunnvannskilder med god vannkvalitet.

I samarbeid med NGU (Norges geologiske undersøkelser) skal alle borebrønner registreres og koordinatfestes. Både etablerte og nye brønner skal registreres.

www.grunnvann.no ligger mye informasjon angående grunnvann i Norge, boring og forvaltning av dette.


Vannkvalitet - klage på vannkvalitet

Drikkevannet i Re har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Ønsker du å teste vannkvaliteten på vannet ditt, kan du hente flasker til vannprøver gratis på servicetorget i kommunehuset. Prøvene må du selv sende til Vestfoldlab som tar betalt avhengig av hva vannet skal testes for.

Dersom du opplever at vannet ikke holder høy nok kvalitet kan du klage på dette. Skriftlig klage sendes til kommunen.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Vakttelefon (akutte tekniske
tjenester utenfor vanlige 

åpningstider):
Tlf: 482 17 312

Psykososialt kriseteam
Klikk her for å lese om kriseteamet.

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart