Standard abonnementsvilkår vann og avløp

Hovedutvalg for drift eiendom og næring har vedtatt at kommunen skal benytte KS' reviderte utgave av Standard abonnementsvilkår.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.02.2019

Hva er standard abonnementsvilkår for vann og avløp?

Kommuneforlaget har på vegne av KS utarbeidet nye "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" som erstatning for de gjeldende fra 2008. Abonnementsvilkårene ivaretar ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikrer betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Abonnementsvilkårene består av to hefter:

  • "Administrative bestemmelser". Dette tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
  • "Tekniske bestemmelser". Dette setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner.

Den første av disse kan lastes ned fra våre nettsider. De tekniske bestemmelsene er kun tilgjengelig som e-bok eller ved bestilling fra Kommuneforlaget.