Avløp

Det kommunale avløpssystemet er koblet til ett av kommunens 4 renseanlegg. Avløp fra Revetalområdet går til Tønsbergsfjordens Avløpsanlegg (TAU), som er et større interkommunalt renseanlegg som Re er medeier av.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.03.2019

Tilkobling til kommunalt avløp

Det må søkes kommunen ved tilkobling til kommunalt avløp (og eventuelt vann).


Tømming av septiktanker

Mange eiendommer i Re er ikke koblet til kommunale anlegg, men har slamavskillere (septiktanker) som tømmes hvert 2. år. Disse er med i en kommunal slamtømmeordning som per dags dato utføres av SeptikTank Service AS. For avtale om tømming, spørsmål rundt tømming eller annet kan SeptikTank service kontaktes direkte på tlf. 915 81 000.


Hva koster det?

Priser for avløpstjenester finner du i prisliste for kommunale avgifter og gebyrer.


Private avløpsanlegg

Noen har også private renseanlegg der leverandør og eier skal inngå serviceavtale for drift og vedlikehold. Disse anleggene har meget god renseeffekt og kommunen anbefaler slike anlegg for nyetableringer og oppgraderinger av avløpsforholdene.

Minirenseanlegg skal være godkjent av Norsk Standard EN 12566-3 med biologisk og kjemisk rensing.

I områder der grunnforholdene er gunstige er infiltrasjonsanlegg beste løsning.

Det skal søkes spesielt for utslippstillatelse fra spredt bebyggelse når avløpsforholdene oppgraderes eller utslippet økes vesentlig.

Kontaktinfo

Tømming av septiktank (Septiktankservice):
Tlf: 915 81 000

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no
 

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart