Forskuddsskatt

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Forskuddskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 13.09.2016

Endre forskuddsskatt

Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt er vist på skattemeldingen som du mottar ved hvert årsskifte.

Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig endret i forhold til opplysningene oppgitt i skattemeldingen, bør du kontakte Skatteetaten (ligningskontoret) for å få endret forskuddsskatten. Du kan også gjøre dette selv, gjennom innlogging på www.skatteetaten.no eller i Altinn. Klikk her for å lese mer om endring av forskuddsskatt.


Innbetalingsfrister

Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret, jfr. Skattebetalingsloven § 20.

  • 1. termin forfaller 15. mars
  • 2. termin forfaller 15. mai
  • 3. termin forfaller 15. september
  • 4. termin forfaller 15. november.

Dersom utskrevet forskuddsskatt er under kr 1.000,-, forfaller den til betaling 15. mai.

Siste frist for innbetaling av tilleggsforskudd, jfr. skattebetalingsloven § 21, er 31. mai det året likningen blir foretatt.


Hva skjer om du ikke betaler i tide?

Dersom en termin ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Betaler du ikke ved forfall, kommer det dessuten forsinkelsesrenter.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart