Melbostad, Valmestad, Valmestad og Gjessings legat

Melbostad, Valmestad, Valmestad og Gjessings legat har søknadsfrist 15. februar hvert år.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 17.10.2016

Hvem tildeles midler?

Søkere som oppfyller kravene i legatets formål vil kunne tildeles midler fra Melbostad, Valmestad, Valmestad og Gjessings legat. Søknader behandles i legatstyret, som møtes kort tid etter søknadsfristens utløp.

I 2016 var det totalt kr. 20 787,- til tildeling gjennom Melbostad, Valmestad, Valmestad og Gjessings legat. Midlene ble fordelt likt til 21 forskjellige tiltak, med kr. 989,- til hvert av disse.


Legatets formål:

Kirkelige og kulturelle formål og/eller formål som kommer barn og unge til gode i Re kommune. Fortrinnsberettigede skal være sangkor, orkester og musikkorps som også bidrar med sang og musikk i kirkene. Menighetsarbeidet skal også tilgodeses.


Hvordan søker du?

Søknader sendes inn digitalt via vårt søknadssenter.


SØKNADSFRIST: 15. februar hvert år

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart