Marie Håkestads legat

Marie Håkestads legat har søknadsfrist 15. februar hvert år.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 17.10.2016

Hvem tildeles midler?

Søkere som oppfyller kravene i legatets formål vil kunne tildeles midler fra Marie Håkestads legat. Søknader behandles i legatstyret, som møtes kort tid etter søknadsfristens utløp.

I 2016 var det totalt kr. 9 876,- til tildeling gjennom Marie Håkestads legat. Midlene ble fordelt likt til 3 forskjellige tiltak, med kr. 3 292,- til hvert av disse.


Legatets formål:

Organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet (besøkstjeneste) blant ensomme eldre mennesker i vanskelige situasjoner.


Hvordan søker du?

Søknader sendes inn digitalt via vårt søknadssenter.


SØKNADSFRIST: 15. februar hvert år

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart