Klevens legat

Klevens legat har søknadsfrist 15. februar hvert år.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 17.10.2016

Hvem tildeles midler?

Det første punktet under legatets formål er åpent for søknader fra enkeltpersoner. Søkere om støtte til utdanning må være i gang med utdanning utover videregående skole. Søkere må ha bostedsadresse/foreldreadresse i Re kommune. I tillegg har legatstyret vedtatt at minstekrav til studietid skal være på minimum 3 år og at de som har mottatt tilskudd fra legatet tidligere ikke kommer i betraktning ved neste års utdeling. Legatstyret har også satt en øvre aldersgrense på 28 år på søkerne.

Søknader behandles i legatstyret, som møtes kort tid etter søknadsfristens utløp.

I 2016 var det totalt kr. 1 238,- til tildeling gjennom Klevens legat. Av dette ble litt over 50 % eller kr. 619,- satt av til tildeling til ungdom under utdanning. Disse midlene ble fordelt til en søkere som oppfylte legatets formål.


Legatets formål:

  • Støtte til ungdom under utdanning utover videregående skole. Søkere må ha bostedsadresse/foreldreadresse i Re kommune.
  • Kulturpris for Re kommune etter nærmere bestemmelser av hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd.
  • Fellesrådet som støtte til innkjøp av bøker til konfirmanter.


Hvordan søker du?

Søknader sendes inn digitalt via vårt søknadssenter.


SØKNADSFRIST: 15. februar hvert år

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart