Jens Holtungs gavefond - Tildeling til eldreomsorgen, samt arbeid for funksjonshemmede

Jens Holtungs gavefond - tildeling til eldreomsorgen, samt arbeid for funksjonshemmede har søknadsfrist 15. februar hvert år.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 17.10.2016

Hvem tildeles midler?

Søkere som oppfyller kravene i gavefondets statutter vil kunne tildeles midler fra Jens Holtungs gavefond. Søknader behandles i hovedutvalg for helse oppvekst og velferd, som møtes kort tid etter søknadsfristens utløp.

I 2016 var det totalt kr. 65 421,- til tildeling gjennom Jens Holtungs gavefond, hvordan dette fordeles ser du under.


Gavefondets statutter:

Statuttene for Jens Holtungs gavefond sier følgende om tildelingen av rentemidler fra fondet:

1. Fordeling av renteavkastningen:

  • 10 % tilbakeføres grunnkapitalen
  • 15 % tildeles psykiatrien
  • 15 % tildeles kafeteriaen på Brårsenteret
  • 30 % tildeles eldreomsorgen for øvrig samt arbeidet for funksjonshemmede (disponeres av hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd)
  • 30 % tildeles allment kulturarbeid, spesielt rettet mot barn og unge (disponeres av hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd).

2. Gavefondets midler skal holdes atskilt fra kommunens vanlige drifts- og fondsmidler. Regnskapsføringen skal skje på eget regnskap, tilsvarende som for legatregnskap.

3. Melding om avsluttet årsregnskap sendes giveren hvert år.

4. Regnskapsføring og revisjon besørges av henholdsvis kommunekasserer og kommunerevisor.


Hvordan søker du?

Søknader sendes inn digitalt via vårt søknadssenter.


SØKNADSFRIST: 15. februar hvert år

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart