Hans Fosshagens legat

Hans Fosshagens legat har søknadsfrist 15. februar hvert år.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 14.03.2018

Hvem tildeles midler?

Søkere som oppfyller kravene i legatets formål vil kunne tildeles midler fra Hans Fosshagens legat. Søknader behandles i legatstyret, som møtes kort tid etter søknadsfristens utløp.

I 2016 var det totalt kr. 17 297,- til tildeling gjennom Fosshagens legat.


Legatets formål:

Legatet skal brukes til beste for "pensjonærer" ved Våle Sykehjem og Våletun.

Siden Våle Sykehjem og Våletun nå er lagt ned og aktiviteten der er flyttet til Re helsehus, regnes tiltak som er til det beste for "pensjonærer" ved Re helsehus som innenfor legatets formål.


Hvordan søker du?

Søknader sendes inn digitalt via vårt søknadssenter.


SØKNADSFRIST: 15. februar hvert år