Fakturaadresse / krav til faktura

Re kommune ønsker elektronisk faktura på EHF-format på alle typer innkjøp og bestillinger. Her er viktig informasjon om hva som skal til for at din virksomhet skal kunne sende elektronisk faktura til Re kommune.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 11.05.2017

Elektronisk HandelsFormat (EHF)

Re kommune benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin standard for elektronisk faktura. Standarden Elektronisk HandelsFormat (EHF) er en ressurseffektiv og rask måte å sende og motta elektroniske fakturaer.

EHF-standarden er forankret i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Les mer om ordningen på nettsidene til Difi: Om elektronisk faktura.


Hva skal til for at din virksomhet skal kunne sende EHF-faktura?

Som leverandør må du først vurdere om du kan produsere elektroniske fakturaer på elektronisk handelsformat (EHF) fra din bedrifts eget fakturasystem. Har du mange kunder i offentlig sektor er dette den mest effektive løsningen. Du kan også bruke en nettbasert fakturaportal til å sende fakturaene i rett format, hvis du mangler riktig funksjonalitet i eget fakturasystem.

Re kommunes organisasjonsnummer må brukes som adresse ved forsendelse av EHF faktura.

Re kommunes org.nr er: 983 885 497

Bestillers tresifrede id nummer må oppgis som referanse.

Er det umulig for deg å sende EHF-faktura er det ennå mulig å sende faktura til:

Re kommune
(Att.; evt bestillernr, navn, virksomhet)
c/o Fakturamottak
Postboks 4680, Vika
8608 Mo i Rana


Annen viktig informasjon

NB! Fakturaer må merkes med et bestillernummer (3 siffer) etterfulgt av fullt navn på bestiller i feltet Deres Referanse. Dersom en ikke har egne felter for Deres ref, kan det benyttes ”Attention” felt i adressefeltet som vist over i parentes.

Da dokumentene skal skannes og tolkes maskinelt, er det viktig at faktura har en tydelig trykksverte og lik utfylling eller layout fra gang til gang. Kommunens navn må stå først i adressefeltet for å oppfattes som faktura til kommunen.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart