Veterinærvakt

Re kommune administrerer klinisk veterinærvakt for nordre Vestfold, benytt telefonnummeret 33 06 06 20.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.06.2019

Det er inngått individuelle avtaler mellom kommunen og hver av de seks veterinærene som kommunene kjøper tjenester fra. Nordre Vestfolds vaktområde består av: Holmestrand, Sande, Svelvik, Horten, Tønsberg og Færder.

Veterinærvakta for produksjonsdyr har ikke noe felles telefonnr. For å få oppgitt hvem som har vakt må man ringe sitt vanlige veterinærkontor/veterinær. Veterinærvakta er oppe etter arbeidstid, kveld, natt og helger da de vanlige kontorene er stengt. Veterinærvakta er til for øyeblikkelig hjelp og akutte sykdommer hos dyra.


Veterinærvaktas plikter

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakta i avtalen:

Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse

Kontaktinfo

Telefon klinisk veterinærvakt
Tlf: 33 06 06 20

Sentralbord Re kommune
Tlf: 33 06 10 00
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Kommunehuset:
Man - fre: 08.00-15.40 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.30 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Re kommune
Landbruk
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart