Jakt og fiske

Det er et rikt og variert dyreliv i kommunen og gode muligheter for jakt og fiske.
 

Publisert av Rita Cicconi. Sist endret 09.08.2019

Jakt

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven.

Grunneierlagene organiserer all jakt i kommunen og utsteder jaktkort for kortere eller lengre perioder. Er du innenbygdsboende har du fortrinnsrett til jakt.


Jakttider:

Friluftsliv, jakt og fiske - Jakt og fiske - Jakttider
JaktmålJakttid
Elg05.10 - 31.10
Hjort01.09 - 23.12
Rådyr generelt25.09 - 23.12
Rådyr bukkejakt10.08 - 24.09
Hare10.09 - 23.12
Bever01.10 - 30.04

 

Spesielt om beverjakt

Beverjakt reguleres av lokal forskrift om forvaltning av bever (vedtatt høsten 2018). Til forskriften hører det en forvaltningsplan. Alle som skal drive beverjakt må forholde seg til forskriften og forvaltningsplanen.


Nyttige lenker knyttet til jakt:

 

Fiske

Fiskekort:

I mange vann i kommunen er det lagt til rette for fisking, så fremt du kjøper fiskekort.

Vivestad grunneierlag selger fiskekort (SMS-ordning) for følgende vann:

 • Merkedammen
 • Berganvannet
 • Damtjernet
 • Svartvannet
 • Svarttjernet

Kontaktperson for Vivestad grunneierlag er leder Johan Anders Langved, tlf. 913 15 694.


Ramnes grunneierlag selger fiskekort (SMS-ordning) for følgende vann:

 • Langevannet
 • Stangevannet
 • Røssedalstjernet
 • Tjønnerødtjernet
 • Revåvannet
 • Korssjø

Kontaktperson for Ramnes grunneierlag er leder Frank Ottar Hansen, tlf. 905 64 596.

 

Ramnes Sportsfiskere selger fiskekort i følgende vann:

 • Kringlevann

Du finner mer informasjon om fiskekort i Kringlevann på Ramnes sportsfiskeres nettsider.
 

I de øvrige vann er det ikke noe organisert fiskekortsalg, så der må grunneierne kontaktes.


Bruk av båt:

Du kan benytte båt eller annen flyteinnretning der det er naturlig, så lenge det ikke er motorisert. På strandstrekningen i utmark kan du for kortere tid dra i land båten/flyteinnretningen dersom du ønsker det.


Fiskemuligheter:

Fiskemulighetene er mange, og i Re finner du ett av de beste ørretvann i Vestfold – Merkedammen.

Friluftsliv, jakt og fiske - Jakt og fiske - Fiskeplasser
FiskeplasserAktuelle fiskeslag
KringlevannØrret, abbor
KjønnerødvannetØrret, abbor
LangevannØrret, abbor, brasme
MerkedammenØrret, abbor
RamneselvaØrret, sjøørret
StangevannØrret, abbor

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart