Kulturmidler

Re kommune ønsker å være en støttespiller for det lokale lag- og foreningslivet. Vi har derfor opprettet en tilskuddsordning som kan bistå deg i ditt kulturelle/idrettslige engasjement, og bidra til å skape trivelige og aktive bomiljøer.
 

Publisert av Rita Cicconi. Sist endret 18.10.2016

Hvordan søker du?

For å søke om kulturmidler må du fylle ut og sende inn et elektronisk skjema. Søknadsfrist er 1. april.

Medlemstall, aktivitetsnivå, integreringsverdi, mulighet for selvfinansiering og skjønn avgjør hvor mye du får i støtte. Midlene utbetales som regel i løpet av juni.

Du kan klage på avgjørelsen. Fristen for å klage er tre uker fra du har mottatt svar på søknaden din.

Kontaktinfo

Kultursjef
E-post: Ida Johre
Tlf: 970 39 410

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
​E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart