Skoler og barnehager

Du kan leie arealer i kommunale skoler og barnehager til organisert trening i regi av idrettslag og -klubber, lag- og foreningsaktiviteter som møter og loppemarkeder og private selskaper. Både korttidsleie og langtidsleie er mulig.
 

Publisert av Rita Cicconi. Sist endret 03.05.2017

Skoler og barnehager

Du finner mer informasjon om de enkelte skolene og barnehagene her.

Alle skoler og barnehager administrerer selv utleievirksomheten av egne arealer og utlevering av nøkler, med unntak av gymsalen i Fon barnehage. Ved bestilling må du oppgi om vaktmester ønskes til rigging og rydding. Bruk av vaktmestertjenester vil kunne medføre ekstra kostnader.


Gymsalen i Fon barnehage

Gymsalen i Fon barnehage leies ut av Servicetorget (korttidsleie) og kulturkonsulent Siv Ellen Kristiansen (langtidsleie). Du får utlevert nødvendige nøkler i Servicetorget.

Vi har et eget bookingsystem for lokaler til utleie. Du kan også se hvilke bygg som er ledige i dette systemet.

Kontaktinfo

For korttidsleie:
Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
​E-post: postmottak@re.kommune.no

For langtidsleie:
Kulturkonsulent
E-post: Siv Ellen Kristiansen
Tlf: 958 31 090