Dagsenter for funksjonshemmede

Dagsenteret gir aktivitetstilbud til voksne funksjonshemmede, primært til mennesker med utviklingshemming og store bistandsbehov som ikke kan nyttiggjøre seg av et tilrettelagt arbeidstilbud.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.06.2017

Hva inneholder tjenesten?

Dagsenteret gir aktivitetstilbud til voksne funksjonshemmede, primært til mennesker med utviklingshemming og store bistandsbehov som ikke kan nyttiggjøre seg av et tilrettelagt arbeidstilbud. Arbeidsoppgavene og aktivitetene er individuelt tilpasset der variasjon og forutsigbarhet er viktige elementer. Tilbudet gis både individuelt og i grupper.Dagsenteret skal legge vekt på den enkeltes mulighet for sosial kontakt, opplevelser, trivsel og utvikling. For å opprettholde optimal egenomsorg, skal tjenesteyteren i minst mulig grad ta over funksjoner brukeren selv kan utføre.

Arbeidsoppgaver/aktiviteter:

 • produksjon av enkle produkter som kort/tennbriketter osv
 • svømming
 • turer i nærmiljøet
 • musikk, sang og høytlesing
 • matlaging
 • trening og fysisk aktivitet
 • hvile tilrettelagt for hver enkelt
 • Lunsj og drikke i løpet av dagen

Det finnes til enhver tid et bestemt antall plasser. Minstestandard er 1 dag pr. uke. Dagsenteret er åpent fra kl. 09.00 - 15.00 mandag - fredag. Dagsenteret er stengt 4 uker i fellesferien og i forbindelse med høytider. Transport må besørges selv.


Hvem kan få tjenesten?

Voksne funksjonshemmede som ikke kan delta i arbeid. Funksjonshemmede med store bistandsbehov som bor i kommunen og har behov for et tilbud på dagtid. Gjelder ikke de som omfattes av skole- eller sysselsettingstilbud. Tildeling av tjenesten blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell /tverrfaglig vurdering.


Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • sørger for at det blir gitt beskjed til dagsenteret dersom du ikke kommer til avtalt tid og ved sykdom.
 • tar med innesko, samt eventuelt tøyskift.
 • tar med medisiner som du må ha i løpet av dagen.


Hva koster tjenesten?

Tjenesten gratis. Brukere som har enledning har med egen mat, men får lunsj på onsdager.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Sekretær / sentralbord
psykisk helse- og miljøarbeid:

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Gjelstadveien 18
3178 Våle

Kart