Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for personer med omfattende funksjonsnedsettelser med behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Formålet er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen. Tjenesten er lovpålagt, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, rett til brukerstyrt personlig assistent.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 05.12.2016

Hva inneholder tjenesten?

Innen de timerammer som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, samt hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Praktisk hjelp til å ivareta egenomsorg, personlig stell, vask av klær og bolig, innkjøp og sosial aktivitet er eksempler på hva en personlig assistent kan hjelpe deg med.


Hvem kan få tjenesten?

 • Søker må være under 67 år, bo  i kommunen og fylle kravene i Lov om helse og omsorgstjenester.
 • Arbeidsleder (søker), må adm. ordningen sin selv.
 • Det skal være et stort hjelpebehov. Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer pr. uke, rettighetsfestet BPA. Dersom behovet er mellom 25- 32 timer pr. uke kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA.
 • Egen innsikt, definere egne behov.
 • Søker må selv ønske hjelpen, ha evne og vilje til å planlegge sin hverdag.


Hva kan du forvente av oss?

 • Kommunen har et overordnet ansvar for assistenter, og oppfølging av arbeidskontrakter, veiledning m.m. Kommunen er overordnet faglig ansvarlig for tjenesten.
 • Kommunen er arbeidsgiver, og du får en kontaktperson å forholde deg til.
 • I samarbeid med deg søker vi etter og ansetter assistenter.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.


Hva forventer vi av deg?

 • Du ivaretar arbeidslederrollen og påtar deg ansvaret for innholdet i tjenesten (arbeidslederrollen er ulønnet).
 • Arbeidsleder for sine assistenter jf.Rundskriv I-20/2000.
 • Du leder og lærer opp assistentene dine.
 • Ansettelse av nær familie som assistent innvilges som hovedregel ikke, jf. Rundskriv I-9/2015.
 • Du setter opp arbeidsplaner for assistentene.
 • Du overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, HMS-forskrift og samarbeidsavtale mellom arbeidsleder og kommunen.
 • Du har vikarer tilgjengelig ved sykdom og ferieavvikling.


Hva koster tjenesten?

Egenandel for praktisk bistand.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart