Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet er en del av kommunens beredskap.

Oppgaven til kriseteamet er å gi rask og hensiktsmessig hjelp etter at den etablerte krise-og beredskapstjenesten har avklart situasjonen og meldt behov for ekstra bistand.

Kriseteamets medlemmer  består av politi, sogneprest, sykepleier og psykiatrisk sykepleier.

Kriseteamet har ikke døgnvakt, men kommer sammen ved behov.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.11.2019

Hvilke typer hendelser kan være aktuelle?

  • brann
  • stor ulykke
  • vold og trusler
  • utbrudd av smittsom sykdom
  • naturkatastrofe
  • andre større hendelser


Hvem kan få hjelp?

Barn, ungdom og voksne som oppholder seg eller bor i kommunen.


Hvor kan man henvende seg for å få hjelp?

Ring legevakten på tlf. 116117. Politi og brannvesen kan også videreformidle kontakt.

Legevakt - telefonnummer 116117 - Klikk for stort bilde