Rehabiliteringsopphold

Tilbud til de som har et tidsavgrenset behov for tverrfaglig rehabilitering som er så omfattende at det er behov for heldøgnsopphold i institusjon. Som hovedregel gis det vedtak om rehabiliteringsopphold for inntil 4 uker.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.02.2018

Hva inneholder tjenesten?

 • Du får et moderne rom på Re helsehus, du får alle måltider, medisiner, pleie og omsorg.
 • I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.
 • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling, og henvise til rett instans / tjenestenivå.
 • Fysioterapeut vurdering og plan for oppfølging og rehabilitering.
 • Du kan benytte treningsrom etter avtale og veiledning.
 • Fellesarealer og fellesarrangementer på Re helsehus er åpne for alle beboere.


Hvem kan få tjenesten?

Søker må bo i kommunen og må selv ønske hjelpen. Dersom søknad kommer fra annen hjelpeinstans, for eksempel lege, vil tjenestekontoret kontakte søkeren for bekrefte søknad.

Kriterier:

 • Funksjonstap, og en realistisk mulighet til å gjenvinne funksjonen eller heve funksjonsnivået som er grunnlaget for å søke rehabilitering i helsehuset.
 • Søker må være motivert for egen innsats.
 • Søker må ha forståelse og innsikt i egen situasjon.
 • Søker må samarbeide og ta instruksjon.
 • Søker må delta aktivt i utarbeidelse av mål for oppholdet, og delta aktivt under hele rehabiliteringsoppholdet. 
 • Søker må ha en medisinsk stabil helsetilstand og evt. utredninger må vare i gangsatt.


Hva koster tjenesten?

Prisen justeres av kommunestyret en gang pr. år.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Direkte til avdelingene:
Telefontid til avdelingene:
Alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og
fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Demensomsorg:
Blokk B: 409 17 935
Blokk C: 409 17 934

Institusjonsomsorg:
Langtid / lindrende: 409 17 936
Korttid / rehabilitering: 409 17 937

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart