Demensomsorg

Demensomsorgen holder til i Re helsehus (blokk B og C, 1. etg.) og består av 3 enheter med 9 plasser i hver boenhet.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 24.01.2019

Hva inneholder tjenesten?

  • Alle beboere har enerom, men bofellesskapet i spise- og dagligstuen er sentrum for de fleste gjennom dagen.
  • Pasientene får dekket grunnleggende behov og det legges til rette for tilpassede aktiviteter slik at pasienter kan oppleve så gode og meningsfulle dager som mulig. Eksempel på miljøtiltak kan for eksempel være sittedans, lese avisen, lytte til musikk, synge, være ute i sansehagene, gå en tur osv.
  • Enkelte kan ha behov for spesialtilpassede aktiviteter og/eller skjerming for stimuli. Dette vil vi ta opp med den enkelte og pårørende. Vi har egen skjermet enhet.
  • Lege er tilknyttet avdelingen.
  • Avdelingen jobber metodisk med bogrupper. Før innkomst har vi innkomstsamtaler, forventningsavklaring og gjennomgår skjemaet "min livshistorie."


Hvem kan få tjenesten?

Søker må bo i kommunen. Søknad må komme fra søker, fullmektig eller verge. Dersom søknad kommer fra annen hjelpeinstans, for eksempel lege, vil tjenestekontoret kontakte søkeren for bekrefte søknad.

Kriterier:

  • Søker skal ha behov for demensomsorg.
  • Søker skal ha prøvd andre tiltak på et lavere omsorgsnivå
  • Fastlegen skal delta i samarbeidet før søknaden blir innvilget.


Hva koster tjenesten?

Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte: 

75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp. Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 8 400 kroner pr. år.

85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp, inkludert renteinntekter og annen formuesinntekt.

Mer informasjon om hvordan egenbetalingen beregnes finner du i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke).


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Direkte til avdelingene:
Telefontid til avdelingene:
Alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og
fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Demensomsorg:
Blokk B: 409 17 935
Blokk C: 409 17 934

Institusjonsomsorg:
Langtid / lindrende: 409 17 936
Korttid / rehabilitering: 409 17 937

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart