Psykisk helse- og rustjeneste

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.03.2017

Hva inneholder tjenesten?

  • Støttesamtaler, praktisk bistand, råd og veiledning.
  • Informasjon, samarbeid med interne og eksterne aktører, henvisning til spesialisthelsetjenesten, private leverandører av helse- og omsorgstjenester, utarbeidelse og koordinering av individuell plan (IP).
  • Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen.
  • Støttesamtaler med pårørende ved behov
  • Dagaktiviteter
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om oppfølging av pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering)


Hvem kan få tjensten?

Personer over 18 år som er hjemmehørende i Re kommune og har:

  • En moderat eller alvorlig psykisk lidelse eller,
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om oppfølging av pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering)


Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Sekretær / sentralbord
psykisk helse- og miljøarbeid:

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Harald Heggestadsvei 4 (Brårsenteret)
3174 Revetal

Kart