Kommunepsykolog (voksne)

Kommunepsykolog er et lavterskeltilbud til personer over 18 år med psykiske lidelser eller psykiske plager. Det gis tilbud om kortvarig behandling av lette til moderate psykiske helseplager. Hensikten er å tilby rask intervensjon for å forebygge forverring. Behov for mer omfattende og langvarig behandling krever henvisning til spesialisthelsetjenesten eller privatpraktiserende psykolog.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.03.2017

Hva inneholder tjenesten?

  • Lavterskel samtaler, inntil 6 samtaler, på dagtid tirsdag – til fredag mellom 09.00 og 16.00.
  • Selvhjelpsgruppe.
  • Tjenesten er et lavterskeltilbud og krever ingen egen henvisning.


Hvem kan få tjenesten?

Du må være over 18 år og hjemmehørende i Re kommune.


Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Sekretær / sentralbord
psykisk helse- og miljøarbeid:

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Harald Heggestadsvei 4 (Brårsenteret)
3174 Revetal

Kart