Grønn omsorg (dagtilbud)

Grønn omsorg er et dagtilbud for mennesker med psykisk lidelse på Dal gård.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.03.2017

Hva inneholder tjenesten?

 • Dagtilbud med faglig fokus på brukernes egne ressurser og muligheter.
 • Aktivitet og arbeid som er tilpasset den enkelte
 • Sosialt samvær for å motvirke isolasjon og sosial tilbaketrukkethet
 • Det tilbys gratis transport til og fra Dal gård
 • Det gis oppmuntringspenger ut i fra statens føringer


Hvem kan få tjenesten?

 • Personer over 18 år hjemmehørende eller for tiden oppholder seg i Re kommune.
 • Personer med alvorlig psykiske lidelse over 18 år med omfattende hjelpebehov.
 • Må kunne dra nytte av å delta i aktivitetstilbud og sosialt fellesskap.
 • Det må foreligge en skriftlig søknad.
 • Vedtak fattes etter en faglig vurdering og individuelle behov.


Hva kan du forvente av oss?

 • Faglig fokus på dine ressurser og muligheter.
 • Aktiviteter og arbeid som er tilpasset din arbeidsevne og dine muligheter.


Hva kan vi forvente av deg?

 • At du aktivt bidrar ut fra dine ressurser og muligheter.
 • Ivaretar taushetsplikten ovenfor andre arbeidstakere på Dal gård.
 • Bidra til hyggelig og respektfullt samvær.   


Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Sekretær / sentralbord
psykisk helse- og miljøarbeid:

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Harald Heggestadsvei 4 (Brårsenteret)
3174 Revetal

Kart