Bemannet bolig (psykisk helse)

Tjenesten skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og trygghet, samt styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.06.2017

Hva inneholder tjenesten?

Det gis helsehjelp i forhold til den helsesvikt som lidelsen gir deg. Dine ressurser og behov er utgangspunkt for tjenestene. Tjenestene kan være:

 • Boveiledning
 • Støttesamtaler
 • Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen
 • Bistand til å administrere egne medisiner
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan
 • Tilrettelegge for sosiale nettverk og meningsfylte aktiviteter.
 • Bistand og støtte til etablering i et mer selvstendig botilbud når dette er faglig vurdert som realistisk.
 • Tjenestene ytes under ansvar av kvalifisert helsepersonell


Hvem kan få tjenesten?

Personer over 18 år som har en alvorlig psykisk lidelse og trenger heldøgnsbemannet bolig. Personer som bor i Re kommune og som fyller kravene i Lov om helse og omsorgstjenester.


Hva kan du forvente av Re kommune?

 • Det blir utarbeidet tiltaksplan og/eller individuell plan
 • Ved endring av behovet slik at tilbudet ikke nyttiggjøres, vil kommunen etter faglig vurdering , bistå til å finne annet egnet tilbud


Hva forventer vi av deg?

 • At du som beboer deltar i utarbeidelse av tiltaksplan hvor mål, forventninger, tjenestebehov og forpliktelser blir definert.
 • Samtykke/fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og evt. andre helsetjenester slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig
 • I tillegg til bestemmelser i husleieloven, må du undertegne en tilleggskontrakt med egne regler spesielt for boligen.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Sekretær / sentralbord
psykisk helse- og miljøarbeid:

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Harald Heggestadsvei 4 (Brårsenteret)
3174 Revetal

Kart