Gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 04.10.2016

Hvem kan få hjelp?

Du kan be om økonomisk rådgivning:

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov
 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din
 • når du søker om økonomisk stønad.
   

Hva kan du få hjelp til?

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.
 

Du kan også få hjelp til å:

 • finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • inngå gjeldsordningsavtale
 • forhandle med kreditorene
 • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.
 

Nyttige lenker ved gjeldsproblemer:

Kontaktinfo

NAV Re
Tlf: 55 55 33 33
Skriv til oss på: www.nav.no

Åpningstider

Besøkstider:
Man-fre: 11.00-14.00

Telefontider:
Man-fre: 08.30-15.30

Adresse

Besøksadresse:
Revetalgata 5

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal
 

Kart