Transportordning for funksjonshemmede (TT-kort)

Transportordningen (TT-kort) er en frivillig fylkeskommunal oppgave og er ment som et supplement til andre rettighetsbaserte ordninger.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 10.09.2018

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.


Hvordan søker du?

Søknad om TT-kort sendes til hjemkommune for vurdering. Kommunene sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse.

Mer informasjon om reglement, søknadsskjema og skjema for legeattest får du på kommunens servicetorg eller på fylkeskommunens hjemmesider.

Klikk her for å åpne Vestfold fylkeskommunes hjemmesider.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart