Parkeringskort for funksjonshemmede

Re kommune kan gi parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det kreves legeattest for å komme inn under denne ordningen. Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.09.2016

Hvem kan søke?

Parkeringskort for forflytningshemmede kan tildeles både førere og passasjerer og er uavhengig av alder.

Parkeringskort kan tildeles de som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og / eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over en viss lengde.


Hvordan søker du?

Utfylt søknadsskjema, legeerklæring og bilde sendes / leveres Re kommune. Skjemaene er tilgjengelig i kommunens servicetorg, her er det også mulig å få mer informasjon om ordningen.

Du kan også laste ned skjemaene herfra:


Viktig om ordningen:

  • Forskriftene og retningslinjene er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Klikk her for å lese forskrift om parkering for forflytningshemmede.
  • Tillatelsen er ikke en økonomisk eller sosial støtteordning, men et hjelpemiddel for den som på grunn av vesentlig nedsatt gangevne har store parkeringsproblemer på visse steder som må oppsøkes ofte.
  • Legeerklæringen gir kun en medisinsk beskrivelse av forflytningshemningen. Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger om konkrete parkeringsproblemer.
  • Parkeringskortet skal tildeles med begrenset tid. Normalt mellom 2 og 5 år.
  • Har du parkeringskort fra før, og du ønsker videreføring, må du sende inn skriftlig søknad med legeerklæring.


Klagemulighet

Ønsker du å klage på vedtak etter søknad om parkeringskort for forflytningshemmede, sendes skriftlig klage til Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart