Ledsagerbevis

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med stort behov for tilsyn, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta på kultur- og fritidstiltak, øke tilgjengeligheten til kommunens kultur- og fritidstiltak for derved å bidra til økt livskvalitet.

Den som har ledsagerbevis betaler selv sin inngangsbillett, mens ledsager kommer gratis inn.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.09.2016

Hvem kan søke?

Personer med ulike funksjonshemninger som har behov for ledsager. Nedre aldersgrense for å søke er normalt 8 år.

Det tas ikke hensyn til søkers økonomiske situasjon, eller søknader som er økonomisk begrunnet. Ordningen omfatter ikke korttidssyke.


Valg av ledsager

Den funksjonshemmede kan selv bestemme / velge ledsager, for eksempel venn, familiemedlem, støttekontakt.


Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

 • Alle fylkeskommunale virksomheter.
 • Alle kommunale kulturinstitusjoner og tiltak i Re kommune.
 • Ved tildeling av tilskudd stiller Re kommune et krav om at de som får tilskudd innfører ledsagerordningen.
 • Ved bruk av busselskapene i Vestfold vil både den funksjonshemmede og ledsageren betale 50% av full pris for billetten.
   

Kriterier for å få ledsagerbevis

 • Det må foreligge et åpenbart behov for følge, støtte og tilsyn hvor det er nødvendig med ledsager.
 • Primærlege eller helse- og sosialtjenesten skal skrive ut en anbefaling til søknad om ledsagerbevis.
 • Ved å skrive under søknaden, vil en gi samtykke til å innhente taushetsbelagte opplysninger, til bruk for å utstede ledsagerbevis.
 • Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av kultur- og fritidstiltak.
 • Ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende er trygdet.
 • Beviset skal fungere som et virkemiddel for å forebygge sosial isolasjon og gi økt livskvalitet.


Hvordan søker du?

Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Re kommune, Servicetorget eller ved å laste det ned herfra.

Fornyelse / vurdering av beviset foretas hvert 4. år, og gyldighetsdato fremgår av beviset.

Alle søknader/henvendelser om ledsagerbevis sendes:

Re kommune, Servicetorget

Postboks 123
3164 Revetal


Klageadgang

Klage på avslag om ledsagerbevis sendes:

Re kommune, Klagenemnd
Postboks 123
3174 Revetal

Klagen oversendes kommunens klagenemnd, jfr. Forvaltningsloven § 28.2.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart