Koordinerende enhet og Individuell plan

Koordinerende enhet (KE) skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Det fokuseres på kvaliteten i tilbudet overfor bruker, og samtidig en best mulig ressursutnyttelse for kommunen.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 24.01.2018

Dette er i henhold til «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6» og «Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3».

Koordinerende enhet skal være pådriver for at pasient og brukers helhetlige behov settes i sentrum, og at tjenesteytere i fellesskap bidrar til tidlig planlegging, forutsigbarhet og gode forløp.


Individuell plan

Individuell plan (IP) er et sentralt ansvarsområde. Et eget IP-utvalg er underlagt KE, og har beslutningsmyndighet. Samtykke fra pasient/bruker er en forutsetning for å drøfte saker, og det legges til rette for brukermedvirkning.

 

Hvordan søker du om individuell plan?

Søknad om Individuell plan sendes til: Tjenestekontoret, Re Helsehus, Postboks 123, 3164 Revetal.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med KE-ansvarlig, Ingvill Stordal. Hun har kontor på Re helsehus, Revetalgata 52, og kan nås på tlf. 33 06 36 52 / 409 11 989.

Kontaktinfo

KE-ansvarlig
E-post: Ingvill Stordal
Tlf. 409 11 989

Sentralbord Re helsehus
Tlf. 33 06 36 50

OBS! Nytt tlf.nr. fra 30. okt:
Tlf. 33 06 36 20

Sentralbord / servicetorg
Tlf. 33 06 10 00

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Postadresse til beboere på Re helsehus:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart