Korttidsopphold

Kortitidsopphold er tilbud om et tidsbegrenset opphold på Re helsehus, normalt fra 7 til 21 dager.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.02.2018

Hva inneholder tjenesten?

  • Du får et moderne rom på Re helsehus. Fellesarealer og felles arrangementer på helsehuset er åpne for alle beboere.
  • Du får alle måltider, medisiner, pleie og omsorg i Re helsehus, Institusjonsomsorg 2 etasje.
  • I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.
  • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling, og henvise til rett instans / tjenestenivå.


Hvem kan få tjenesten?

Søker må bo i kommunen. Søknad må komme fra søker, fullmektig eller verge. Dersom søknad kommer fra annen hjelpeinstans, for eksempel fra lege, vil tjenestekontoret kontakte søkeren for bekrefte søknad.

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

  • Du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon.
  • Du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
  • Du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå.
  • Du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål.


Hva koster tjenesten?

Prisen justeres av kommunestyret en gang pr. år.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Direkte til avdelingene:
Telefontid til avdelingene:
Alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og
fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Demensomsorg:
Blokk B: 409 17 935
Blokk C: 409 17 934

Institusjonsomsorg:
Langtid / lindrende: 409 17 936
Korttid / rehabilitering: 409 17 937

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart