Avlastningsopphold på Re helsehus

Avlastning er et tilbud om omsorgsfrie perioder for pårørende. Avlastning gis i form av institusjonsopphold på Re helsehus for den omsorgstrengende.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 24.01.2019

Hva inneholder tjenesten?

  • Du får et moderne rom på Re helsehus. Fellesarealer og felles arrangementer på helsehuset er åpne for alle beboere.
  • Du får hjelp til morgenstell, måltider og oppfølging av daglige behov.
  • Oppholdet innbefatter ikke legetilsyn, fysioterapi, vurdering og kartlegging knyttet til sykepleietjenesten.
  • Du må ta med deg dine egne medisiner.
  • Medisiner og annet utstyr på blå resept dekkes av den enkelte.

 

Hvem kan få tjenesten?

Pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver for kronisk syke og/eller funksjonshemmede personer. Dette gjelder personer som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tilbudet skal bidra til å avlaste omsorgsgiver og stimulere til videre innsats.

Momenter som tas i betraktning er om omsorgsarbeidet:

  • Foregår over mange timer per måned.
  • Er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Innebærer mye nattevåk, eller avbrudd i nattesøvn.
  • Skjer i perioder, eller hele tiden.

Fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.


Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis - legemidler dekkes ikke av Re kommune.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Direkte til avdelingene:
Telefontid til avdelingene:
Alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og
fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Demensomsorg:
Blokk B: 409 17 935
Blokk C: 409 17 934

Institusjonsomsorg:
Langtid / lindrende: 409 17 936
Korttid / rehabilitering: 409 17 937

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart