Individuell plan / koordinator

Individuell plan / koordinator er for deg som har behov for langvarige tjenester fra flere ulike tjenesteytere i og utenfor kommunen.

Retten til å få individuell plan omfatter kun planverktøyet med tilhørende prosedyrer og utløser ikke tjenester som de enkelte virksomheter i kommunen har ansvaret for.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.09.2016

Hva inneholder tjenesten?

En individuell plan skal beskrive:

 • tjenester du har behov for,
 • hvilke tiltak som skal iverksettes etter vedtak,
 • hvordan ulike oppgaver koordineres,
 • hvem som er ansvarlig for hva, og når tiltakene skal evalueres.
 • Hvis du og fagpersonen rundt deg blir enige om å utarbeide en plan, vil en koordinator samarbeide med deg og evt. dine pårørende om dette.
 • Spesielle retningslinjer gjelder hvis du er under psykisk helsevern.


Hva kan du forvente av oss?

 • Du får informasjon, råd og veiledning.
 • Du får vurdert om du har rett til individuell plan.
 • Vi samarbeider med deg om hvem som skal være din koordinator. 
 • Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi trenger samtykke fra deg for å utveksle nødvendig informasjon for å utarbeide en individuell plan.


Hva forventer vi av deg?

 • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
 • Du deltar aktivt i planprosessen.
 • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer
 • Du sier fra om hva du ikke er fornøyd med.


Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.


Hvordan søker du om tjenesten?

Etter skriftlig søknad og påfølgende faglig vurdering. Vedtak fattes etter individuelle behov.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema (PDF, 127 kB).

Søknader behandles av tjenestekontoret.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal