Støttekontakt

Støttekontakt er en kommunal tjeneste med mål om hjelpe den enkelte til å få en meningsfull fritid, og ivareta sosial omgang uavhengig av familie.  

Støttekontakt er en tjeneste som tildeles som individuell støttekontakt eller i gruppe.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 18.02.2019

Hvem kan få tjenesten?

 • Personer som pga. sin reduserte fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsevne, -mangler sosialt nettverk.
 • Personer som pga sin funksjonshemming trenger bistand ved fritidsaktiviteter.
 • Søker må bo i kommunen.
 • Søker må selv ønske hjelpen.


Hva inneholder tjenesten?

Støttekontakten skal:

 • Følge til ulike arrangementer ut fra dine interesser.
 • Være en god lytter og kunne gi veiledning ved behov.
 • Ta initiativ til å foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg

Støttekontakt i gruppe:

Fire timer på ettermiddag/kveld i gruppe med oppfølging av to fritidskontakter. Fritidsgruppas innhold og aktiviteter bestemmes av deltagerne i samarbeid med fritidskontaktene. Det vil bli utarbeidet en tre måneders plan for aktivitetene, slik at det blir forutsigbart for alle.  Vi tenker at det å være en del av en fritidsgruppe, kan bidra til sosial kompetanse i et varig nettverk og gi en helsebringende effekt.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.


Hva kan du forvente av oss?

 • Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud for deg.
 • Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.
 • Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til.
 • Støttekontakten er fleksibel innenfor oppdragets rammer.
 • Støttekontakten er informert om sin rolle og sine plikter.
 • Støttekontakten har taushetsplikt.


Hva forventer vi fra deg?

 • Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.
 • Støttekontakten får beskjed av deg i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.
 • Du gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.


Praktiske opplysninger:

 • Tjenesten er gratis, men du som har behov for støttekontakt må selv betale egne utgifter.
 • Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakten til støttekontakten.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.


Bli støttekontakt!

Har du tid til overs og ønsker å gjøre noe meningsfylt med tiden din? Bli støttekontakt! Fyll ut skjemaet nedenfor.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart