Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.11.2017

Hva inneholder tjenesten?

Tjenesten utføres av sykepleiere og fagarbeidere.  Det er ressurspersoner innenfor fagfeltet demens, sårbehandling og kreftomsorg/ lindrende behandling (palliasjon). Sykepleietjenester kan også gis på Re helsehus.

Tjenesten kan inneholde en eller flere av det følgende:

 • Hjelp til å mestre egen helse
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter
 • Hjelp til grunnleggende helse og pleiebehov
 • Hjelp til å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner¨
 • Hjelp til oppfølging av ernæring
 • Assistanse til legemiddelhåndtering
 • Sårskift,medisinsk veiledning og bistand
 • Pleie av alvorlig syke og døende
 • Hjelp til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser eks fysioterapeut

Som helsehjelp regnes ikke koking av middag, snømåking, vedbæring, fotpleie m.m. Helsehjelp i hjemmet innvilges ikke når personer kan få utført helsehjelp ved legekontor, som f. eks. sårstell, injeksjoner, blodprøver og multidose. Transport til og fra legekontor er ikke et kommunalt ansvar. 


Hva forventes av deg?

Vi forventer at du:

 • utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre.
 • er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte.
 • har flytende håndsåpe, papirhåndklær, søppelposer tilgjengelig for tjenesten.
 • gir beskjed ved fravær som berører avtalte tidspunkt.
 • medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og framkommelighet til hjemmet ditt.
 • gir beskjed dersom hjelpebehovet endres.
 • anskaffer nøkkelboks hvis du har vanskeligheter med å åpne døren selv, slik at hjemmetjenesten kan komme inn i boligen din.
 • gir oss tilbakemelding dersom du ikke er fornøyd med måten våre tjenester utføres på.


Hvem kan få tjenesten?

Du kan få tjenesten hvis du bor hjemme eller oppholder deg i Re kommune og:

 • har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel hjelp til pleie, medisiner, ernæring, eller sårstell.
 • trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv.
 • trenger noen som observerer eller utreder din helsetilstand i hjemmet.


Hva koster tjenesten?

Hjemmesykepleie (Helsehjelp i hjemmet) er gratis. Legemidler og enkelte produkter/medisinsk utstyr må tjenestemottaker betale selv.

Ved behov er nøkkelboks til gratis utlån. Den må monteres av bruker og tilbakeleveres ved opphør av behov.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. søknad / tildeling:

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no


Kontaktinfo hjemmetjenester:

Hjemmehjelp:
Tlf. 941 41 299

Hjemmesykepleie:
Tlf. 469 04 000

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart