Hjemmehjelp

Praktisk bistand / hjemmehjelp ytes alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.02.2018

Hva inneholder tjenesten?

Avhengig av funksjonsnivå kan blant annet følgende tjenester være aktuelle:

  • Hjelp til rengjøring av kjøkken, stue (oppholdsrom), soverom og bad.
  • Sengetøyskift
  • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer
  • Vinduspuss i de rom som rengjøres av tjenesteyter
  • Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong.


Hvem kan få tjenesten?

  • Du må bo i Re kommune. Søknad må komme fra søker, fullmektig eller verge. 
  • Den som skal bistå i hjemmet må ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hjemmet ditt, og det må være fremkommelig til hjemmet.
  • Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 
  • Pleie- og omsorgstrengende i Re kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.


Hva koster tjenesten?

Prisen på tjenesten er basert på brukers inntekt og justeres av kommunestyret en gang pr. år.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. søknad / tildeling:

Tjenestekontoret
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no


Kontaktinfo hjemmetjenester:

Hjemmehjelp:
Tlf. 941 41 299

Hjemmesykepleie:
Tlf. 469 04 000

Åpningstider

Resepsjonen Re helsehus:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Revetalgata 52
3174 Revetal

Kart