Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, fordrer ingen vedtak om tjeneste, og er en 50% stilling støttet av Kreftforeningen. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 09.08.2019

Hva gjør kreftkoordinator? 

Kreftkoordinator skal:

  • være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunene.
  • være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.


Hvordan kommer du i kontakt med kreftkoordinator?

Kreftkoordinator holder til på Re helsehus, og tjenesten er lagt til torsdag og fredag, samt annenhver onsdag i oddetallsuker.


Finansiering av stillingen:

Stillingen er en 50 % dagstilling, og Kreftforeningen støtter kreftkoordinatorfunksjonen med 20 % av lønnsmidlene for 2019.  Intensjonen med Kreftforeningens satsning over hele landet, er at kommunene skal videreføre stillingen etter at Kreftforeningens satsning er over.

Kontaktinfo

Kreftkoordinator
E-post: Ingvill Stordal
Tlf. 409 11 989 / 33 06 36 23

Sentralbord Re helsehus
Tlf. 33 06 36 20

Sentralbord / servicetorg
Tlf. 33 06 10 00

Åpningstider

Kreftkoordinator er tilgjengelig annenhver onsdag (oddetallsuker), torsdag og fredag.

Adresse

Besøksadresse:
Revetalgata 52 (Re helsehus)

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Kart