Helsetjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 19.09.2016

Re kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Du finner mer informasjon ved å klikke i boksene over, eller i lenkene under.
 

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Kommunen har ansvar for hjemmehjelp- og hjemmesykepleietjenesten. Klikk her for å lese mer om hjemmetjenesten i Re kommune.


Institusjonsopphold

Kommunen har ansvar for institusjonsomsorg (sykehjem). Klikk her for å lese mer om institusjonsopphold.


Ikke-kommunale helsetjenester

En del helsetjenester er ikke kommunale, men fylkeskommunale eller statlige.


Tannlege

Tannhelsetjenesten er fylkeskommunal.


Sykehus

Sykehuset i Vestfold er statlig.