Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Re kommune ønsker å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme. Forebyggingsarbeidet er således sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 27.03.2018

Slik forholder du deg ved en bekymring

  • Ansatte i Re kommune; bekymringen drøftes med nærmeste overordnede.
  • Frivillige organisasjoner, foresatte eller andre som ikke er ansatt i kommunen; varsle TT (tverrfaglig team) eller direkte til LT (Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet).
  • Saken drøftes anonymt eller med navn i TT (tverrfaglig team) som har ansvar for å lage en tiltaksplan i hvert enkelt tilfelle.
  • Ved sterk alvorlighetsgrad (rask avverging av straffbart forhold) varsles politiet direkte.


Kontaktpersoner i Re

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - kontaktinfo
NavnAvdelingTlf.
Gunnar KnutsenRadikaliseringskontakt / tverrfaglig team993 96 200
Ole GrejsTverrfaglig team / SLT33 06 15 37 / 924 26 083
Lene JacobsenPolitikontakt990 95 256
Hege FjærPolitiet33 02 98 19 / 975 52 475


Andre aktuelle kontaktpunkter:


Hjelpetelefoner:


Mental helses hjelpetelefon (hele døgnet)
Tlf. 116 123


Kirkens SOS (hele døgnet)
Tlf. 22 40 00 40


Bekymringstelefonen (Drives av Voksne for barn: mandag og torsdag 10-20, tirsdag, onsdag og fredag 10-16)
Tlf. 810 03 940


Kors på halsen - Telefonen for barn og ungdom (mandag-fredag 14-20)
Tlf. 800 33 321


Tiltaksplan for arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Re kommune

Re kommune har utarbeidet en tiltaksplan for arbeidet mog radikalisering og voldelig ekstremisme i Re kommune.

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator
E-post: Ole Grejs
Tlf: 924 26 083

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00

Åpningstider

Kommunehuset:
Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart