Flyktningarbeid

Tønsberg Voksenopplæring og flyktningetjenesten i Re og Tønsberg ble en virksomhet fra 1. mars 2018. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 19.03.2018

Den nye virksomheten heter nå Tønsberg Læringssenter og skal bidra med bosetting og kvalifisering av voksne. Formålet er å styrke mulighetene for  økonomisk selvstendighet og aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv.

Virksomheten er et kommunalt senter som tilbyr ulike tjenester til voksne innbyggere i Re og Tønsberg kommuner som har rettigheter knyttet til Introduksjonsloven og/ eller Opplæringsloven.


Mer om virksomheten

Tønsberg Læringssenter holder til i Grenaderveien 11 på Eik, Tønsberg. Virksomhetsleder er Solveig Laland.

Kontaktinfo

Sentralbord:
Telefon: 33 01 67 80
E-post: tl@tonsberg.kommune.no

Adresse

Besøksadresse:
Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

Post- og fakturaadresse:
Tønsberg kommune,
Tønsberg Læringssenter
Postboks 2410
3104 Tønsberg