Skal du bygge?

Byggesaker i Re behandles i Holmestrand kommune som en del av det interkommunale samarbeidet mellom Re, Holmestrand og Hof kommuner (3k). OBS! Fra 1. oktober flyttes plan, byggesak og kart/oppmåling til Tønsberg kommune. Les mer her.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.09.2017

Må du søke?

Etter 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Mer informasjon om hva som er søknadspliktig, samt annet knyttet til byggesaker finnes på Holmestrand kommunes hjemmesider.

Byggsøk-klienten for Re skal ikke benyttes.


Areal- og reguleringsplaner

Plansaker i Re behandles i Holmestrand kommune som en del av det interkommunale samarbeidet mellom Re, Holmestrand og Hof kommuner (3k). Spørsmål om areal- og reguleringsplaner skal derfor rettes til Holmestrand kommune.

Kartportal - Vestfoldkart

Denne karttjenesten er tilgjengelig for alle og er ikke passordbeskyttet. Tjenesten inneholder en rekke forskjellige typer temakart og kan vise eiendomsgrenser.


Telefontid:

Byggesaksavdelingen har telefontid og tar i mot telefoner i tidsrommet mandag til torsdag 12.00 - 15.30, fredag fra 08.00-11.00. Kontaktinformasjon finner du i kolonnen til høyre.

Kontaktinfo

Holmestrand kommune
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no
Tlf: 33 06 41 00

Åpningstider

Telefontid:
Mandag til torsdag: 12.00 - 15.30
Fredag: 08.00-11.00

Adresse

Postadresse:
Postboks 312
3081 Holmestrand

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11
3080 Holmestrand

Kart