Skal du bygge?

Byggesaker i Re behandles i Holmestrand kommune som en del av det interkommunale samarbeidet mellom Re, Holmestrand og Hof kommuner (3k).
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 01.03.2017

Må du søke?

Etter 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Mer informasjon om hva som er søknadspliktig, samt annet knyttet til byggesaker finnes på Holmestrand kommunes hjemmesider.

Byggsøk-klienten for Re skal ikke benyttes.


Areal- og reguleringsplaner

Plansaker i Re behandles i Holmestrand kommune som en del av det interkommunale samarbeidet mellom Re, Holmestrand og Hof kommuner (3k). Spørsmål om areal- og reguleringsplaner skal derfor rettes til Holmestrand kommune.

Kartportal - Vestfoldkart

Denne karttjenesten er tilgjengelig for alle og er ikke passordbeskyttet. Tjenesten inneholder en rekke forskjellige typer temakart og kan vise eiendomsgrenser.


Telefontid:

Byggesaksavdelingen har telefontid og tar i mot telefoner i tidsrommet mandag til torsdag 12.00 - 15.30, fredag fra 08.00-11.00. Kontaktinformasjon finner du i kolonnen til høyre.

Kontaktinfo

Holmestrand kommune
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no
Tlf: 33 06 41 00

Åpningstider

Telefontid:
Mandag til torsdag: 12.00 - 15.30
Fredag: 08.00-11.00

Adresse

Postadresse:
Postboks 312
3081 Holmestrand

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11
3080 Holmestrand

Kart