Servering og alkohol

I lenkene under finner du informasjon om vilkår ved servering av mat, og ved skjenking og salg av alkohol.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 18.01.2017

Serveringsbevilling - For å drive et serveringssted der det er lagt til rette for bespisning i lokalet må du ha serveringsbevilling.

Skjenkebevilling - Personer eller virksomheter som ønsker å drive et serveringssted med salg av alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling.

Salgsbevilling - Skal du drive forretning med salg av alkoholholdig drikk må du søke om en salgsbevilling fra kommunen.


Skjenkebevilling åpent arrangement - Du må søke om skjenkebevilling hvis du skal avholde et arrangement der det serveres/skjenkes alkohol mot betaling, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område. Eksempler på dette er konserter, festivaler eller lignende. 


Skjenkebevilling lukket arrangement - Du trenger vanligvis ikke å søke om skjenkebevilling ved lukkede, private arrangement som bryllup, jubileer eller andre selskap. Men hvis du skal servere alkohol mot betaling må du søke om skjenkebevilling.


Etablererprøven - Daglig leder ved et serveringssted må ha dokumentert kunnskap om drift av serveringssteder. Dette kravet er oppfylt når daglig leder har bestått etablererprøve.


Kunnskapsprøvene - Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven.

Lenker til aktuelle lover:

Kontaktinfo

Sevicetorget
E-post: postmottak@re.kommune.no
Tlf: 33 06 10 00

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart