Jakt

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.06.2019

Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der det må svares riktig på 40 av totalt 50 spørsmål.


Jegerprøvekurs

Det er flere aktører som arrangerer jegerprøvekurs, deriblant:

 

Avleggelse av jegerprøve

For innbyggere i Re kommune er det landbrukskontoret i Revetal som avholder elektronisk eksamen. For oppmelding til eksamen, ta kontakt med landbrukskontoret.

Mer informasjon finnes på Miljødirektoratets hjemmeside.


Spesielt om beverjakt

Beverjakt reguleres av lokal forskrift om forvaltning av bever (vedtatt høsten 2018). Til forskriften hører det en forvaltningsplan. Alle som skal drive beverjakt må forholde seg til forskriften og forvaltningsplanen.


Nyttige lenker:

Kontaktinfo

Landbrukskontoret
E-post: Berit.Nordby.Pettersen@tonsberg.kommune.no
Tlf: 33 06 15 61

Sentralbord
Tlf: 33 06 10 00
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Åpningstider

Kommunehuset:
Man - fre: 08.00-15.40 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.30 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Re kommune
Landbruk
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart