Brann og redning

Brannvesenets primære oppgave er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller, samt i andre akutte ulykkessituasjoner.
 

I Vestfold er det Vestfold interkommunale brannvesen som har ansvaret for brann og redning. Les mer på Vestfold interkommunale brannvesens hjemmesider.

 

Nødnummer:

Husk! Hvis du har en nødsituasjon av et ellet annet slag ring:

  • 110 BRANN
  • 112 POLITI
  • 113 AMBULANSE

Kontaktinfo

Vestfold interkommunale brannvesen
E-post: post@vibr.no
Tlf: 33 00 36 00

Nødtelefon: 110

Åpningstider

Administrasjonen:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresser:
Stasjon Nøtterøy:
Kirkeveien 222, 3140 Nøtterøy

Stasjon Tønsberg:
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg

Stasjon Kopstad:
Kopstadveien, 3180 Nykirke

Postadresse:
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6
3126 Tønsberg