Klage på kommunale helsetjenester

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.09.2016

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.


Hva kan du klage på?

Det er to hovedtyper av klager:

  • Rettighetsklage: Klage på at du ikke får den helsehjelpen du har krav på
  • Tilsynsklager: Klage på kvalitet på behandling og tjenester

Pårørende kan klage på:

  • At du ikke får dine rettigheter som nærmeste pårørende 
  • Vegne av pasienter som ikke kan klage selv. (Du må ha fullmakt for å klage på vegne av pasienten).


Hvordan klager du? 

Rettighetsklage:
Rettighetsklager skal sendes skriftlig til kommunen. I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør også opplyse om telefonnummer. Er du pasient eller bruker bør du oppgi ditt personnummer.

Du må også forklare hva klagen gjelder, legg gjerne ved en kopi av vedtaket du klager på. Du bør beskrive hva du mener er feil med avgjørelsen og hvorfor du mener det er feil.

Dersom rådmannen opprettholder vedtaket, oversendes saken til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.

Tilsynsklage:
Tilsynsklage skal sendes fylkesmannen direkte. Tilsynssaker er klager hvor Fylkesmannen får en klage fra deg som pasient, pårørende eller annen interessent i saker som gjelder kvaliteten på helsehjelpen, eller helsepersonells oppførsel. Mer informasjon om tilsynsklager finner du på hjemmesidene til Fylkesmannen.


Pasient og brukerombudet kan hjelpe deg å klage

Ønsker du hjelp til å skrive klage, eller få råd og veiledning om hvordan du bør gå videre kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De svarer også på generelle spørsmål om helsetjenester, og kan møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg.

Du finner mer informasjom om dette på pasient- og brukerombudet i Vestfolds hjemmesider.


Klagefrist

Klage må sendes inn senest 4 uker etter at vedtaket er mottatt.


Aktuelle lover:

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart