Bålbrenning og brenning av hageavfall

Alle som brenner bål eller bråte / hageavfall er ansvarlig for at dette ikke fører til ukontrollert brann.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 31.10.2019

Bålbrenning

Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Du kan imidlertid brenne bål og benytte engangsgrill i denne perioden dersom du gjør dette på et sted der det åpenbart ikke kan starte brann, ved tilrettelagte bålplasser eller i strandkanten ved kysten, under følgende forutsetninger:

  • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
  • Slokkemidler, som vannslange/bøtter, bør være i umiddelbar nærhet.
  • Vindretning og styrke må vurderes.
  • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr.
  • Ikke bygg bålet for stort.
  • Bål på bart fjell er forbudt.
  • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.
  • Når bålet forlates skal det være slukket.
  • Kommer bålet ut av kontroll ring 110.
  • Brannsjefen kan på kort varsel forby bruk av åpen ild ved sterk tørke.

Utover dette er det slik at ingen skal drive med aktivitet som kan føre til ukontrollert brann. Brannsjefen kan også innføre totalforbud i perioder med ekstrem tørke.

 

Brenning av hageavfall

I Re er det tillat å brenne hageavfall også etter 15. april dersom brenningen ikke skjer i eller nær skog eller mark, og ikke er til sjenanse for naboer eller andre. VESAR har gratis mottak av hageavfall og brannvesenet (VIB) henstiller om at ordningen benyttes.

Brenning av søppel, som for eksempel bildekk, trykkimpregnert - og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. er forbudt etter forurensningsloven, verken brannvesen eller kommunen kan gi dispensasjon. Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Bålbrenning og brenning av hageavfall forhåndmeldes brannvesenets alarmsentral på e-post 110@v110.no eller tlf. 33 31 41 10, for å unngå unødige utrykninger.

 

Aktuelle lover og forskrifter:

Kontaktinfo

Vestfold interkommunale brannvesen
E-post: post@vibr.no
Tlf: 33 00 36 00

Forvarsling om bålbrenning
E-post: 110@v110.no
Tlf: 04110

Nødtelefon: 110