Skolerute

Skoleruten gir en oversikt over skolåret, med dato for skolestart, fridager, planleggingsdager, ferier, m.m.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 13.12.2017

Her finner du skoleruten


Mer om skoleruten

Skoleruten vedtas hvert år av hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd, vanligvis i det siste møtet i året. Skolerute for 2018 ble altså vedtatt i siste møte i 2017.