Solerød oppvekstsenter SFO

 

Publisert av SOL-IT. Sist endret 10.04.2019

På Solerød SFO er det mye glede og humor.

SFO er skolens fritidsordning, og for oss er det viktig å respektere at dette er barnas fritid. Vi ønsker å være et sted hvor barna har stor medvirkning, og hvor de innenfor våre rammer selv velger hva de vil bruke tiden sin på. Barnas liv er i stor grad organisert, med skole og fritidsaktiviteter. Den frie leken er viktig for barns utvikling, og vi ønsker å hegne om den i SFO. 

Barna på SFO har stor medvirkning i hverdagen, gjennom lek, valg av aktiviteter, og hva vi har på menyen.

Vi er fast på Dalheim 2 dager i uka, hvor vi har mye lek og moro. Ellers velger barna fritt om de vil være ute eller inne.

Alt av informasjon blir nå lagt i IST- portalen, dette er vårt system på å registrer barna.

Logg deg inn i IST her

Prisliste SFO - klikk her

Vedtekter - klikk her