Om skolen

 

 

Solerød skole har en levende visjon:

robuste - trygge - omsorgsfulle - engasjerte

            VI SER MULIGHETER

Dette innebærer at vi

- alltid er på jakt etter den enkeltes styrker, og  bygger videre på disse

- har fokus på at alle skal oppleve en trygg skolehverdag, både i undervisningen og i friminutt

- er en VI-skole, vi har alle ansvar for å ta vare på hverandre

- er bevisste på hvordan vi snakker med og til hverandre

- setter skole- og klassemiljø høyt på dagsordenen

- har medvirkning i alle ledd

- ser muligheter fremfor begrensninger

- øver på å tåle at livet har mye å by på, både medgang og motgang

- jobber for at alle skal ha muligheten til nå sitt potensiale, både faglig og sosialt

- jobber mye praktisk og utforskende i undervisningen for å engasjere, motivere, og skape nysgjerrighet

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 10.04.2019