SolerødNytt påsken 2019

SolerødNytt

SolerødNytt er et skriv som går hjem til alle foresatte med ujevne mellomrom. 

Der forteller vi litt om hva som rører seg på skolen, hva vi har gjort i det siste, og hva som skal skje fremover.

Publisert av SOL-IT. Sist endret 10.04.2019

 

Trafikksikker skole

Re er blitt trafikksikker kommune, og Solerød er sertifisert som trafikksikker skole på bakgrunn av arbeidet som gjøres med trafikksikkerhet i undervisning. Det er flott, og trafikksikkerhet er viktig for oss. Jeg vil derfor benytte anledningen til å minne om at det ikke er tillatt å parkere eller stoppe på busstoppet foran skolen. Mange gjør det for å slippe av barn ved skolestart og noen lar også bilen stå mens de leverer. Det er trafikkfarlig! Vi har hatt flere situasjoner som kunne ha gått galt. Det er ikke lett å være liten og skulle krysse veien i et uoversiktlig trafikkbilde som oppstår når det står biler i busslomma.  Andre biler kommer kjørende i begge retninger på Kåpeveien og biler skal forlate parkeringsplassen. Jeg oppfordrer dere instendig om å bruke parkeringsplassen å vise trafikkvett. Det er deres barn vi har ansvar for, og vi ønsker at de skal ha en trygg skolevei helt frem.

 

Påske

Fredag 12.04. kl. 08.50 er det påskegudstjeneste i kirken. Dersom det er elever som ikke skal delta på denne, må kontaktlærer ha beskjed senest onsdag 10.04. Elever som ikke er med i kirken vil få et eget opplegg på skolen.

 

Felles foreldremøte

Torsdag 11.04.19 kl. 18.00 – 19.30 inviterer Fau og skolen til felles foreldremøte på Dalheim. Neste års 1. trinns foreldre ønskes også hjertelig velkommen!

Fau har leid inn Barnevakten, og tema er elevenes mediehverdag. Dette er et viktig tema som er aktuelt for alle, og vi oppfordrer dere sterkt til å komme. Påmelding til kontaktlærer/styrer senest 1. april. Se slipp nederst i dette brevet. 1. - 4. trinn har trinnvis foreldremøter i klasserommene i etterkant, hvor temaet følges opp. Kvelden avsluttes kl. 20.30. For 5.-7. trinn blir det foreldremøte 29. april, hvor en av saken er oppfølging av temaet. Eget skriv kommer.

Neste skoleår:

Vi er så smått i gang med å planlegge, og har nå landet kabalen i forhold til kontaktlærere på skolen neste skoleår:

Kontaktlærer på 1. trinn blir Marie Knapstad Hjelmen.

Inger Semb Christophersen tar over kontaktlæreransvaret for 5. trinn, ellers beholder klassene de kontaktlærerne de har i år.

 

Med vennlig hilsen

Anne Husby

rektor/virksomhetsleder

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………….……

 

Svarslipp, foreldremøte 11.04.19 med «Barnevakten» på Dalheim.

 

Ja, vi kommer på foreldremøtet den 11.04.19.

 

Antall:

 

Elevens navn og klasse:

(navn på barnehagebarnet)

 

Leveres kontaktlærer/styrer i barnehagen senest 1. april 2019.